Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2018

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

Α) τις τοποθετήσεις υπεραρίθμων εκπαιδευτικών Δ.Ε., και

Β) τους εκπαιδευτικούς που παραμένουν υπεράριθμοι.

Οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν με την αριθμ. 14/14-07-2016 πράξη του ΠΥΣΔΕ Αιτωλ/νίας, θα αναλάβουν υπηρεσία μετά την έκδοση της απόφασης από τον Περιφερειακό Δ/ντή Π. & Δ. Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας στο προσεχές διάστημα και θα σας ενημερώσουμε σχετικά.