Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2018

Σας επισυνάπτουμε έντυπο που μπορούν να συμπληρώσουν οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν αμοιβαία μετάθεση.

Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης είναι στις 15-07-2016 (15 ημέρες μετά την ανακοίνωση της Υπουργικής Απόφασης που αφορά τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε., έτους 2016).