Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

Προκήρυξη πλήρωσης Θέσεων Διευθυντών Π.Ε & Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας

Ανακοινώνουμε προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων : 

- Την Προκήρυξη που εξέδωσε η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας για την πλήρωση των θέσεων Διευθυντών Π.Ε. & Δ.Ε. αρμοδιότητάς της 

- τα έντυπα που πρέπει να συνυποβάλουν οι υποψήφιοι 

- το νομικό πλαίσιο που διέπει την πλήρωση αυτών των θέσεων.