Δείτε εδώ...

Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

Τροποποίηση τοποθέτησης και τοποθέτηση εκπαιδευτικών Δ.Ε.

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

α) τροποποίηση τοποθέτησης και

β) τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε.

        Παρακαλούμε οι εκπαιδευτικοί να παρουσιαστούν το συντομότερο δυνατό στις σχολικές μονάδες που τοποθετήθηκαν με την αριθμ. 1/29-01-2015 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.