Δείτε εδώ...

Σάββατο, 3 Ιουνίου 2023

Τροποποίηση τοποθέτησης και τοποθέτηση εκπαιδευτικών Δ.Ε.

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

α) τροποποίηση τοποθέτησης και

β) τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε.

        Παρακαλούμε οι εκπαιδευτικοί να παρουσιαστούν το συντομότερο δυνατό στις σχολικές μονάδες που τοποθετήθηκαν με την αριθμ. 1/29-01-2015 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.