Δείτε εδώ...

Σάββατο, 18 Νοεμβρίου 2017

Αιτήσεις - δηλώσεις εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ05 (Συνέχεια)

Επισυνάπτουμε έγγραφο που αφορά εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ05 (Γαλλικών) προκειμένου να υποβάλουν αίτηση - δήλωση τοποθέτησης για να τοποθετηθούν σε λειτουργικά κενά.