Δείτε εδώ...

Σάββατο, 20 Ιανουαρίου 2018

Επισυνάπτουμε έγγραφο που αφορά εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ05 (Γαλλικών) προκειμένου να υποβάλουν αίτηση - δήλωση τοποθέτησης για να τοποθετηθούν σε λειτουργικά κενά.