Δείτε εδώ...

Κυριακή, 18 Φεβρουαρίου 2018

Τοποθετήσεις και τροποποίηση τοποθετήσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε.

    Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν τοποθετήσεις και τροποποίηση τοποθετήσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. (29η/15-09-2014 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας).

       Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να αναλάβουν το συντομότερο δυνατόν στις σχολικές μονάδες τοποθέτησής τους.