Δείτε εδώ...

Σάββατο, 3 Ιουνίου 2023

Χαρακτηρισμός υπεραρίθμων εκπαιδευτικών – Λύση Υπεραρίθμων

Σας επισυνάπτουμε τους Πίνακες Οργανικών Κενών και Πλεονασμάτων που καταρτίσθηκαν με την αριθμ. 17/24-07-2014  πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας και οι οποίοι περιέχουν αριθμητικά τα οργανικά κενά και πλεονάσματα (υπεραριθμίες) ανά σχολική μονάδα, κλάδο και ειδικότητα με βάση την α΄ ανάθεση μαθημάτων.