Δείτε εδώ...

Σάββατο, 18 Αυγούστου 2018

Για εγγραφές μαθητών σε ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ. μπείτε στη σελίδα: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr


Οδηγίες για Ανάληψη Υπηρεσίας μόνιμων εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς μας στις 30/06/2014

Ανακοινώνουμε οδηγίες για την ανάληψη υπηρεσίας των μόνιμων εκπαιδευτικών με την λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους ( 30-06-2014 ). 

Οι οδηγίες αφορούν τόσο αυτούς που κατέχουν οργανική θέση όσο και αυτούς που βρίσκονται στην διάθεση ΠΥΣΔΕ. 

Παρακαλούμε για την προσεκτική εφαρμογή των οδηγιών.