Δείτε εδώ...

Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2019

Οδηγίες για Ανάληψη Υπηρεσίας μόνιμων εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς μας στις 30/06/2014

Ανακοινώνουμε οδηγίες για την ανάληψη υπηρεσίας των μόνιμων εκπαιδευτικών με την λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους ( 30-06-2014 ). 

Οι οδηγίες αφορούν τόσο αυτούς που κατέχουν οργανική θέση όσο και αυτούς που βρίσκονται στην διάθεση ΠΥΣΔΕ. 

Παρακαλούμε για την προσεκτική εφαρμογή των οδηγιών.