Δείτε εδώ...

Σάββατο, 3 Ιουνίου 2023

Τοπική Προκήρυξη για Πρόσληψη ωρομισθίων Εκπαιδευτικών

την πρόσληψη τριών (3) ωρομισθίων  για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών  του ΕΠΑΛ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ (23 ώρες συνολικά), προκειμένου να διδάξουν Ναυτικά Μαθήματα