Δείτε εδώ...

Σάββατο, 3 Ιουνίου 2023

Σχολικές μονάδες που θα συμμετάσχουν στην πιλοτική εφαρμογή της περιγραφικής αξιολόγησης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Δ.Σ του ΙΕΠ ανακοίνωσε τα 33 σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια) που θα συμμετάσχουν στην πιλοτική εφαρμογή της περιγραφικής αξιολόγησης. Από τον νομό μας επιλέχθηκαν κατόπιν αξιολόγησης των προτάσεων των Συλλόγων Διδασκόντων τα παρακάτω σχολεία:

1)      Γυμνάσιο Αστακού

2)      Γυμνάσιο Αγίου Βλασίου

3)      Μουσικό Γυμνάσιο Αγρινίου

4)      Εσπερινό Γυμνάσιο Μεσολογγίου

Τα επιλεγέντα σχολεία του νομού μας καλύπτουν ποσοστό 12% πανελληνίως , γεγονός που επιβεβαιώνει την αρτιότητα των προτάσεων των Συλλόγων Διδασκόντων και των Διευθύνσεών τους.

                                                                        Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Ε

                                                                        ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ