Δείτε εδώ...

Σάββατο, 3 Ιουνίου 2023

Ανακοίνωση για αναδρομικές κρατήσεις ΕΤΕΑ

Αναδρομικές κρατήσεις ΕΤΕΑ

Σας γνωρίζουμε ότι έχουν αλλάξει οι εργοδοτικές κρατήσεις υπέρ ΕΤΕΑ (ΤΕΑΔΥ, ΤΕΑΧ, κτλ) των Παλιών ασφαλισμένων (πριν το 1993), από 1/12/2013.

Με τις νέες κρατήσεις όσοι έχουν ΤΕΑΔΥ πληρώνουν λίγο περισσότερα, ενώ όσοι έχουν ΤΕΑΧ πληρώνουν λιγότερα.

 Οι πρώτες αλλαγές έγιναν με την μισθοδοσία του Ιουνίου 2014.

Οι αναδρομικές κρατήσεις για το διάστημα 1/12/2013 – 31/5/2014, θα γίνουν σε 3 δόσεις, αρχίζοντας από την μισθοδοσία Αυγούστου 2014.

 Τον αναλυτικό τρόπο υπολογισμού μπορείτε να τον δείτε στην ΑΔΑ: ΒΙ09ΟΡΕΩ-Σ6Ω