Ορκωμοσία Εκπ/κών που διορίζονται και υπηρετούν ήδη ως αναπληρωτές.

Δημοσιεύτηκε στις Τρίτη, 21 Μαΐου 2019 15:12

Ανακοινώνουμε διευκρίνιση του ΥΠΠΕΘ για όσους εκπ/κούς υπηρετούν ήδη ως αναπληρωτές αλλά διορίζονται ως μόνιμοι εκπ/κοί και των οποίων τα ονόματα περιλαμβάνονται στο υπ' αριθμ. 813/Γ/2019 ΦΕΚ. 

Για όσους διορίζονται και δεν υπηρετούν ως αναπληρωτές, η ανάληψη υπηρεσίας και ορκωμοσία θα πραγματοποιηθεί στις Διευθύνσεις Διορισμού. 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (2019-05-21 Διευκόλυνση Διοριζομένων Αναπληρωτών 6ΑΘ94653ΠΣ-1Μ8.pdf)2019-05-21 Διευκόλυνση Διοριζομένων Αναπληρωτών 6ΑΘ94653ΠΣ-1Μ8.pdf338 Kb