Κύρωση αξιολογικού πίνακα κατάταξης ΕΕΠ ΠΕ25 μέσω τοπικής πρόσκλησης

Κατηγορία: Αναπληρωτές-Ωρομίσθιοι
Δημοσιεύτηκε στις Τρίτη, 01 Φεβρουαρίου 2022 13:16

Ανακοινώνουμε την κύρωση αξιολογικού πίνακα κατάταξης υποψηφίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) κλάδου ΠΕ25 - Σχολικών Νοσηλευτών για πρόσληψη σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας για το διδακτικό έτος 2021-2022, μέσω τοπικής πρόσκλησης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (6ΘΓ446ΜΤΛΗ-ΓΗΖ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΕΠ ΠΕ25.pdf)6ΘΓ446ΜΤΛΗ-ΓΗΖ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΕΠ ΠΕ25.pdf996 Kb