Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών (13-01-2022))

Δημοσιεύτηκε στις Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου 2022 14:45

Σας ανακοινώνουμε πίνακα με τις τοποθετήσεις των προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών (13-01-2022).

Οι αναπληρωτές οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες τοποθέτησής τους από Παρασκευή14-01-2022 έως Δευτέρα 17-01-2022.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕIΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 13-1-2021.xls)ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕIΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 13-1-2021.xls32 Kb