Δείτε εδώ...

Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2022

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών (13-01-2022))

Σας ανακοινώνουμε πίνακα με τις τοποθετήσεις των προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών (13-01-2022).

Οι αναπληρωτές οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες τοποθέτησής τους από Παρασκευή14-01-2022 έως Δευτέρα 17-01-2022.