Διαδικασία Εγγραφής στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών.

Δημοσιεύτηκε στις Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2019 12:55

Ανακοινώνουμε οδηγίες για την εγγραφή εκπαιδευτικών στην επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπ/κών. 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (110795_Ν1_08072019_εγκυκλ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΔΕΚ.pdf)110795_Ν1_08072019_εγκυκλ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΔΕΚ.pdf2012 Kb