Πρόσκληση Π.Δ.Ε. Δυτ. Ελλάδας για το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης Αποφοίτων Μαθητείας (ΑΔΑ 92Β146ΜΤΛΗ-9Ψ1).

Δημοσιεύτηκε στις Δευτέρα, 04 Ιανουαρίου 2021 10:58

Πρόσκληση Π.Δ.Ε. Δυτ. Ελλάδας για το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης Αποφοίτων Μαθητείας (ΑΔΑ 92Β146ΜΤΛΗ-9Ψ1).

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου ( ΠΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για ΠΠΠ δ' φάση ΙΑΝ-ΦΕΒ-2021 ΑΔΑ 92Β146ΜΤΛΗ-9Ψ1~.pdf) ΠΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για ΠΠΠ δ' φάση ΙΑΝ-ΦΕΒ-2021 ΑΔΑ 92Β146ΜΤΛΗ-9Ψ1~.pdf793 Kb