ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ 33/12-9-2022

Δημοσιεύτηκε στις Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2022 09:30

Κοινοποιούμε τις διαθέσεις εκπαιδευτικών για συμπλήρωση ωραρίου Πράξη 33/12-9-2022