ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ: Δίνεται ενημέρωση για προσωρινή τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας

Δημοσιεύτηκε στις Τρίτη, 01 Σεπτεμβρίου 2020 09:52

Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς τους Α/Α 3&4

Σας επισυνάπτουμε πίνακα που αφορά την προσωρινή τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας σύμφωνα με την αριθμ. 29/28-08-2020 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Γενικής Παιδείας οφείλουν να παρουσιαστούν στις σχολικές μονάδες τοποθέτησης τους και να αναλάβουν υπηρεσία την Τρίτη 01 Σεπτεμβρίου 2020.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (_Πίνακας προσωρινής τοποθετήσης αναπληρωτές Γενικής Παιδείας (Πράξη 29η)~.pdf)_Πίνακας προσωρινής τοποθετήσης αναπληρωτές Γενικής Παιδείας (Πράξη 29η)~.pdf491 Kb