Δίνεται ενημέρωση για προσωρινή τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΕΠ - ΕΒΠ

Δημοσιεύτηκε στις Σάββατο, 29 Αυγούστου 2020 12:31

Σας επισυνάπτουμε πίνακα που αφορά την προσωρινή τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΕΠ - ΕΒΠ σύμφωνα με την αριθμ. 29/28-08-2020 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ΕΕΠ - ΕΒΠ οφείλουν να παρουσιαστούν στις σχολικές μονάδες προσωρινής τοποθέτησης τους και να αναλάβουν υπηρεσία την Τρίτη 01 Σεπτεμβρίου 2020.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Πίνακας προσωρινής τοποθετήσης αναπληρωτών ΕΕΠ - ΕΒΠ (Πράξη 29η).pdf)Πίνακας προσωρινής τοποθετήσης αναπληρωτών ΕΕΠ - ΕΒΠ (Πράξη 29η).pdf114 Kb