Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2023

Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής.

Ανακοινώνουμε 

α. την Υ.Α. για τις διαδικασίες απόκτησης του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής ( ΚΠπ) και 

β. την πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Υποστήριξη Πιστοποίησης μαθητών Γ' τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση ΚΠπ.