Δείτε εδώ...

Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2021

Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17-Α)

Δημοσιεύθηκε ο Νόμος που αφορά στην αναγνώριση για βαθμολογική εξέλιξη συναφούς υπηρεσίας εκπαιδευτικών στον Ιδιωτικό Τομέα. 

Εκτός αυτού στον ίδιο νόμο εξετάζονται θέματα 

- εγγραφών μαθητών σε Γενικά Λύκεια

- Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 

- Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

- Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

- Μειονοτικής Εκπαίδευσης.