Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2023

Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις

(ΦΕΚ Α΄ 47), με τις διατάξεις του οποίου ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, ζητήματα επαναφοράς προσωπικού.

Α. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (βάσει του άρθρου 17 του ν.4325/2015)

Β. ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (βάσει του άρθρου 18 του ν.4325/2015)