Έναρξη Λειτουργίας Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Μεσολογγίου και αιτήσεις εγγραφής.

Δημοσιεύτηκε στις Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2019 13:30

Ανακοινώνουμε την απόφαση Έναρξης Λειτουργίας του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου  Μεσολογγίου. Το νέο σχολείο συστεγάζεται με το 2ο Γενικό Λύκειο Μεσολογγίου ( συν/νη φωτογραφία ) 

Αιτήσεις εγγραφής μαθητών υποβάλλονται στη ΔΔΕ Αιτ/νίας από 29  Αυγούστου έως 06 Σεπτεμβρίου 2019 μαζί με προσκόμιση λογαριασμού ΔΕΚΟ  ή άλλουη αξιόπιστου αποδεικτικού στοιχείου από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας τους. 

Πληροφορίες : 

Καλαμάκη Ειρήνη,  Γραμματέας ΠΥΣΔΕ : 26310 50058

Τσίκα Μάρθα, Προϊσταμένη Τμ. Α' - Διοικητικού : 26310 50059

Ηλίας Υφαντής, Διευθυντής Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Μεσολογγίου:  6938 542565

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (133326_ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚ 19_20.pdf)133326_ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚ 19_20.pdf149 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Δ.Τ. ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ.pdf)Δ.Τ. ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ.pdf54 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (καλλιτεχνικο γυμνασιο .jpg)καλλιτεχνικο γυμνασιο .jpg56 Kb