Έντυπα Νεοδιόριστων

Δημοσιεύτηκε στις Τετάρτη, 22 Μαΐου 2019 12:25

Ανακοινώνουμε τα έγγραφα που πρέπει να συμπληρώσουν οι νεοδιόριστοι εκπ/κοί που διοριστηκαν στη ΔΔΕ Αιτ/νίας και να έχουν μαζί τους και να τα συνυποβάλουν  με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  κατά την ανάληψη υπηρεσίας και ορκωμοσία τους. 

Εννοείται πως θα συμπληρωθούν κατά περίπτωση μόνο τα έντυπα που αφορούν εις έκαστον ( πχ αν δεν έχει κάποιος μεταπτυχιακό δεν χρειαζεται να υποβάλει αίτηση αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου). 

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝ 2HΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ.doc)ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝ 2HΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ.doc27 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝ. ΜΕΤΑΠΤ. - ΔΙΔΑΚΤ. .doc)ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝ. ΜΕΤΑΠΤ. - ΔΙΔΑΚΤ. .doc27 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝ. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ.doc)ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝ. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ.doc27 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝ. ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ .doc)ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝ. ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ .doc14 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΑΙΤΗΣΗ ΟΙΚΟΓ. ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ.doc)ΑΙΤΗΣΗ ΟΙΚΟΓ. ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ.doc27 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝ. ΠΡΟΫΠ. ΙΔΙΩΤ. ΤΟΜΕΑ.pdf)ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝ. ΠΡΟΫΠ. ΙΔΙΩΤ. ΤΟΜΕΑ.pdf106 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΣΕ ΙΑΤΡΟΥΣ.pdf)ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΣΕ ΙΑΤΡΟΥΣ.pdf80 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ .pdf)ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ .pdf18 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ Υ.Ε. .odt)ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ Υ.Ε. .odt21 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗ ΚΕΝΗ .odt)ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗ ΚΕΝΗ .odt23 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ.odt)ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ.odt23 Kb