Λειτουργία Σχολικών Μονάδων κατά τις εκλογές και άδεια άσκησης εκλογικού δικαιώματος.

Δημοσιεύτηκε στις Δευτέρα, 20 Μαΐου 2019 16:34

Ανακοινώνεται έγγραφο του ΥΠΠΕΘ σύμφωνα με το οποίο ρυθμίζεται η λειτουργία των σχολικών μονάδων πριν και μετά την εκλογική διαδικασία ( και την ενδεχόμενη επαναληπτική εκλογική διαδικασία). 

Περαιτέρω, υπενθυμίζονται ότι : 

για τις άδειες άσκησης εκλογικού δικαιώματος ισχύουν εν γένει τα εξής:

Για τους μισθωτούς για τους οποίους εφαρμόζεται καθεστώς πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας:

α) Σε όσους μετακινηθούν, για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος σε απόσταση 200-400 χιλιομέτρων, χορηγείται άδεια μιας (1) εργάσιμης ημέρας.

β) Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιομέτρων και άνω, χορηγείται άδεια δύο (2) εργασίμων ημερών, εφόσον κινηθούν εξ’ ολοκλήρου οδικώς, με βάση υπεύθυνη δήλωσή τους.

γ) Σε όσους μετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας που χορηγείται θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια στις περιπτώσεις αυτές, να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.

Η κατά τα ανωτέρω χορηγούμενη άδεια δεν συμψηφίζεται με την ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών.

Σε συνάρτηση ωστόσο με το συν/νο έγγραφο και ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΚΠ/ΚΟΥΣ (μόνιμους και αναπληρωτές) καθώς  ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες θα ισχύσει αποκλειστικά η περίπτωση (γ) στην οποία θα δοθεί κατά περίπτωση μία (01) ημέρα εκλογικής άδειας και όχι τρεις καθώς ούτως ή άλλως οι σχολικές μονάδες θα παραμείνουν κλειστές για δυο ημέρες (πριν και μετά την εκλογική διαδικασία)

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΕΞΕ - 79634 - 2019 - Λειτουργία σχολικών μονάδων .pdf)ΕΞΕ - 79634 - 2019 - Λειτουργία σχολικών μονάδων .pdf137 Kb