Καθορισμός διαδικασίας χορήγησης εννεάμηνης άδειας ανατροφής τέκνων μονίμων εκπαιδευτικών - μειωμένο ωράριο

Δημοσιεύτηκε στις Τετάρτη, 14 Αυγούστου 2013 11:23

Εγκύκλιος με αριθ. πρωτ. Φ.351.5/64/111756/Δ1/12-8-2013 που αφορά τον καθορισμό της διαδικασίας χορήγησης εννεάμηνης άδειας ανατροφής τέκνων μονίμων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή το μειωμένο ωράριο.

Στα συνημμένα αρχεία θα βρείτε αρχείο (Excel) για τον τρόπο υπολογισμού.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπολογισμοί αδειών.xls)Υπολογισμοί αδειών.xls47 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (019 2013_08_13 ΕΚΓΥΚΛΙΟΣ ΕΝΝΕΑΜΗΝΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ.pdf)Εγκύκλιος333 Kb