Διευκρινίσεις σχετικά με τις άδειες κατά τη διάρκεια της επίταξης

Δημοσιεύτηκε στις Τετάρτη, 22 Μαΐου 2013 14:10

Ύστερα από αιτήματα-τηλεφωνήματα εκπαιδευτικών, που για σοβαρούς λόγους ζητούν άδεια μίας ή περισσότερων ημερών, το ΥΠΑΙΘΠΑ απέστειλε σχετική διευκρίνηση.

Σύμφωνα με αυτή τα σχετικά αιτήματα που τίθενται από τους ενδιαφερόμενους ή τους διευθυντές των λυκείων, αφού ερευνηθεί και αξιολογηθεί η κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, σταθμίζοντας τα πραγματικά περιστατικά και τη σοβαρότητά τους, να κρίνεται η ικανοποίηση ή μη του αιτήματος βάσει των κείμενων και εφαρμοζόμενων διατάξεων και με γνώμονα πάντοτε αφενός την εύρυθμη και απρόσκοπτη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων και αφετέρου τις εκπαιδευτικές και λοιπές υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών.