Δείτε εδώ...

Τρίτη, 13 Απριλίου 2021

Επικαιροποίηση για χορήγηση αδειών εκπαιδευτικών Δ.Ε. (16-10-2017)

Σας επισυνάπτουμε ενημερωτικό έγγραφο που αφορά τη χορήσηση αδειών σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.

Συγκεκριμένα, σας αναφέρουμε:

1. Ποιες άδειες δικαιούνται οι εκπαιδευτικοί.

2. Ποιες πρέπει να είναι οι προϋποθέσεις.

3. Ποια είναι τα δικαιολογητικά.

4. Με βάση ποιους νόμους κι εγκυκλίους χορηγούνται.