Άδειες άνευ αποδοχών

Δημοσιεύτηκε στις Παρασκευή, 03 Ιουλίου 2015 13:56

 

Α) Οι άδειες που χορηγούνται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 51 του Ν. 3528/2007 ( δηλ. α)  1 μήνα  το ημερολογιακό έτος και β)  για να αποδεχτεί θέση στην Ευρωπαϊκή ένωση ή σε διεθνή οργανισμό που μετέχει και η Ελλάδα.

Β) Ο χρόνος άδειας άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου που χορηγείται βάσει των διατάξεων του άρθρου 50 και 51 του Ν.4075/2012, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 4144/2013 ( δηλ. τετράμηνη άδεια ανατροφής τέκνου άνευ αποδοχών).

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   Γ Ι Α  Α Δ Ε Ι Ε Σ  Α Ν Ε Υ  Α Π Ο Δ Ο Χ Ω Ν.doc)Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Γ Ι Α Α Δ Ε Ι Ε Σ Α Ν Ε Υ Α Π Ο Δ Ο Χ Ω Ν.doc25 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΛΚ.pdf)ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΛΚ.pdf581 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ για υπολογισμό του ένα μήνα άδειας άνευ αποδοχών (Ν.4024_2011).doc)ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ για υπολογισμό του ένα μήνα άδειας άνευ αποδοχών (Ν.4024_2011).doc101 Kb