Δείτε εδώ...

Κυριακή, 5 Απριλίου 2020

Δίνεται ενημέρωση για υποβολή αιτήματος για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εκπαιδευτικό Δ.Ε.

 

"Δίνεται ενημέρωση για υποβολή αιτήματος για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εκπαιδευτικό Δ.Ε."