Δείτε εδώ...

Σάββατο, 3 Ιουνίου 2023

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β ́ 1231/31-3-2021 η υπ’αριθμ. 2421.1/21639/2021/26-3-2021 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Παιδείας καιΘρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αρ.2421.1/21777/2020/06-4-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και ΘρησκευμάτωνκαιΝαυτιλίαςκαιΝησιωτικήςΠολιτικής«Καθορισμόςτωνπροσόντων,τωνπροϋποθέσεων,τωνκατηγοριώντωνυποψηφίων,τωνκωλυμάτωνκατάταξηςκαιτωνδιαδικασιώνγιατηνεισαγωγήστιςΣχολέςΔοκίμωνΣημαιοφόρωνΛ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.καιΔοκίμωνΛιμενοφυλάκωνμετοσύστηματωνΠανελλαδικώνΕξετάσεων»(Β’ 1423)». Σύμφωναμεαυτήνπροβλέπεται,μεταξύάλλων,ότιαπότοτρέχονέτοςθαυποβάλλονταιπλήρωςηλεκτρονικάηαίτησηκαιταδικαιολογητικάγιατησυμμετοχή των υποψηφίων στο διαγωνισμό εισαγωγής στις Σχολές Δοκίμων ΣημαιοφόρωνΛ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.καιΔοκίμωνΛιμενοφυλάκωνμέσωΠανελλαδικώνΕξετάσεων.