Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2019

Προκήρυξη Σχολών Αστυνομίας

Ανακοινώνουμε στοιχεία μέσω των οποίων μπορείτε να αναζητήσετε την προκήρυξη για την Εισαγωγή στις Σχολές του Αστυνομικού Σώματος.