Δείτε εδώ...

Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2018

Προκήρυξη Σχολών Αστυνομίας

Ανακοινώνουμε στοιχεία μέσω των οποίων μπορείτε να αναζητήσετε την προκήρυξη για την Εισαγωγή στις Σχολές του Αστυνομικού Σώματος.