Δείτε εδώ...

Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2018

Προκήρυξη Σχολών Αστυνομίας

Ανακοινώνουμε στοιχεία μέσω των οποίων μπορείτε να αναζητήσετε την προκήρυξη για την Εισαγωγή στις Σχολές του Αστυνομικού Σώματος.