Εγκύκλιος Εισαγωγής Σε Σχολές Πυροσβεστικού Σώματος

Δημοσιεύτηκε στις Πέμπτη, 31 Μαΐου 2018 09:30

Ανακοινώνουμε την Εγκύκλιο Εισαγωγής Υποψηφίων μέσω Πανελλαδικών στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (2018_05_30_Φ_251_88273_Α5_ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ_2018 ΑΔΑ Ω7ΩΣ4653ΠΣ-3ΥΓ.pdf)2018_05_30_Φ_251_88273_Α5_ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ_2018 ΑΔΑ Ω7ΩΣ4653ΠΣ-3ΥΓ.pdf259 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Προκήρυξη Π.Σ. Πανελλαδικές 2018 ΨΦΘΜ465ΧΘ7-ΥΕΓ.pdf)Προκήρυξη Π.Σ. Πανελλαδικές 2018 ΨΦΘΜ465ΧΘ7-ΥΕΓ.pdf1583 Kb