Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2017

Πρακτικές Δοκιμασίες για Εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ

Ανακοινώνουμε δελτίο τύπου για τον ορισμό εποπτών και την διαδικασία πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στ ΤΕΦΑΑ