Πίνακας κατάταξης για τις θέσεις α) Συντονιστή Π.Δ.Ε. για την Μαθητεία και β) Υπευθύνων Δ.Δ.Ε. για τη Μαθητεία (ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης) στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευση Δυτικής Ελλάδας.

Δημοσιεύτηκε στις Τετάρτη, 08 Δεκεμβρίου 2021 13:47

Κύρωση οριστικών πινάκων κατάταξης υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας των Υποψηφίων για τις θέσεις α) Συντονιστή Π.Δ.Ε. για την Μαθητεία
και β) Υπευθύνων Δ.Δ.Ε. για τη Μαθητεία (ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης) στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευση Δυτικής Ελλάδας.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (61Λ646ΜΤΛΗ-0ΟΝ.PDF)61Λ646ΜΤΛΗ-0ΟΝ.PDF966 Kb