Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2023

Προκήρυξη οικονομικής προσφοράς για μετακινήσης του Μουσικού Γυμνασίου Αγρινίου

Το Μουσικό Γυμνάσιο Αγρινίου, προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για 5 εκπαιδευτικών διακρατικών αποστολών που θα επισκεφτούν το σχολείο.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο στο γραφείο του Δ/ντή του σχολείου το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 4-4-2013.