Δείτε εδώ...

Σάββατο, 3 Ιουνίου 2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΓΣΙΟΥ ΠΑΛΑΙΡΟΥ

Κοινοποιούμε προκήρυξη εκδρομής του Γυμνασίου Παλαίρου