Δείτε εδώ...

Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΥΗΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΓΕΛ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ

Κοινοποιούμε προκήρυξη του ΓΕ.Λ. Παναιτωλίου στο Στρασβούργο