Δείτε εδώ...

Δευτέρα, 8 Αυγούστου 2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΡΜΟΥ

Κοινοποιούμε προκήρυξη του Γυμνασίου Θέρμου στη Θεσσαλονίκη