Δείτε εδώ...

Δευτέρα, 8 Αυγούστου 2022

Προκήρυξη πολυήμερης εκδρομής του Γυμνασίου Παλαίρου - Λ.Τ. στην Πάτρα

Κοινοποιούμε προκήρυξη εκδρομής του Γυμνασίου Παλαίρου - Λ.Τ. στην Πάτρα.