Δείτε εδώ...

Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2022

Προκήρυξη πολυήμερης εκδρομής του 1ου ΓΕ.Λ. Αγρινίου στην Ιταλία (Ορθή επανάληψη)

Κοινοποιούμε σε ορθή επανάληψη την προκήρυξη πολυήμερης εκδρομή του 1ου ΓΕ.Λ. Αγρινίου στην Ιταλία.