Δείτε εδώ...

Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-Λ.Τ.

Κοινοποιούμε προκήρυξη πολυήμερης εκδρομής του Μουσικού Γυμασίου Αγρινίου-Λ.Τ.