Δείτε εδώ...

Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ

Κοινοποιούμε προκήρυξη εκδρομής του Γυμνασίου Ευηνοχωρίου ατην Αθήνα