Δείτε εδώ...

Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΓΕΛ ΚΑΤΟΥΝΑΣ

Κοινοποιούμε προκήρυξη πολυήμερης εκδρομής του ΓΕ.Λ. Κατούνας