Δείτε εδώ...

Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΕΝΕΕΓΥΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Κοινοποιούμε Προκήρυξη Εκδρομής του ΕΕΝΕΓΥΛ Αγρινίου