Δείτε εδώ...

Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2020

Προκήρυξη διήμερης εκδρομής του 7ου Γυμνασίου Αγρινίου στην Αθήνα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΔΙΗΜΕΡΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΑΠΟ 05-03-2020 ΕΩΣ 06-03-2020

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΑΘΗΝΑ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

03-02-2020

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

12:00

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ