Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2020

Προκήρυξη πολυήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης του 1ου Γυμνασίου Μεσολογγίου στις Βρυξέλλες

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

1ο Γυμνάσιο Μεσολογγίου

ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Από 1-7-2020 έως 6-7-2020 ή 2-7-2020 έως 7-7-2020

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Βρυξέλλες

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

18-11-2019

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

11.00 π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1ο Γυμνάσιο Μεσολογγίου