Δείτε εδώ...

Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2019

Προκήρυξη πολυήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης του 1ου Γυμνασίου Μεσολογγίου στις Βρυξέλλες

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

1ο Γυμνάσιο Μεσολογγίου

ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Από 1-7-2020 έως 6-7-2020 ή 2-7-2020 έως 7-7-2020

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Βρυξέλλες

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

18-11-2019

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

11.00 π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1ο Γυμνάσιο Μεσολογγίου