Δείτε εδώ...

Σάββατο, 6 Ιουνίου 2020

Προκήρυξη πολυήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης του 4ου ΓΕ.Λ. Αγρινίου στη Ρώμη

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

4ο ΓΕ.Λ. Αγρινίου

ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Από 6-1-2019 έως 12-1-2019

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Ρώμη

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

11-11-2019

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

11.00 π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

4ο ΓΕ.Λ. Αγρινίου