Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2019

Προκήρυξη πολυήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης του 4ου ΓΕ.Λ. Αγρινίου στη Ρώμη

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

4ο ΓΕ.Λ. Αγρινίου

ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Από 6-1-2019 έως 12-1-2019

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Ρώμη

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

11-11-2019

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

11.00 π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

4ο ΓΕ.Λ. Αγρινίου