Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2020

Προκήρυξη πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του 2ου ΓΕ.Λ. Αγρινίου σε Βελιγράδι- Βουδαπέστη

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

2ο ΓΕ.Λ. Αγρινίου

ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Από 13-12-2019 έως 18-12-2019

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Βελιγράδι- Βουδαπέστη

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

8-11-2019

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

11.30 π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΓΕ.Λ. Αγρινίου